Dokumentumok


Eredményesen pályázott Egyesületünk Csanádpalota Város Önkormányzata kiírására. A társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás előirányzata terhére 150 000 forint támogatást kaptunk a Helytörténet Füzetek 3. száma kiadására. Az anyag elkészült, leadásra került. A nyomda számlája /249 000 ft/ megérkezett, kifizetése 2023. december hónapban megtörtént.


A Nemzeti Együttműködési Alap 2023. őszén kiírt pályázatára is beadtuk kérelmünket
/400 000 ft/.

Ezen pályázatunk is eredményes, azaz megfelel a kiírásnak. Döntés még nem született.


Egyesületünk 2023-ban újra benyújtotta pályázatát székházunk - a volt Mozi épület - felújítására /7 000 000 ft/. A tulajdonos Önkormányzat a pályázat beadásához a támogató nyilatkozatot megadta, sajnos az önerő biztosításához nem tudott hozzájárulni. A pályázat megfelelt a kiírásnak, azonban nem nyert, tartaléklistára került.Bírósági bejegyzés:


Elnökségi ülés jegyzőkönyve - 2020.08.28.


2020. évi beszámoló - 2021. május 29.


Együttműködési megállapodás és szívességi használat - 2021. november 15.


2021. évi beszámoló és 2022. évi tervek - 2022. május 21. 


Kiegészítő melléklet a 2021. évi beszámolóhoz -
2022. május 21.


2021. évi pénzügyi beszámoló - 2022. május 21.


2022. évi pénzügyi beszámoló - 2023. május 23.


2022. évi mérleg - 2023. május 23.


2023. évi pénzügyi beszámoló - 2024 május 22..2023. évi szöveges beszámoló - 2024 május 22.

Kiegészítő melléklet a 2023. évi beszámolóhoz -
2024. május 22.


Igazolás letétbe helyezésről - 2024.május 27.